Indmeldelse

Information om eleven

Alle 10 cifre nødvendige (ddmmååxxxx)
Vej og nr

Information om forælder/værge

Alle 10 cifre nødvendige (ddmmååxxxx)
Har du forældremyndighed over barnet?
Alle 10 cifre nødvendige (ddmmååxxxx)
Har du forældremyndighed over barnet?

Yderligere information

Kommer en af forældrene fra et andet land end Danmark?
Er eleven to-sproget?
Har eleven været til sprogtest?
Har eleven tidligere modtaget støtteundervisning i dansk eller matematik?
Evt. søskende på skolen?
Tilmelding til PBS
Jeg giver tilladelse til at mit barn må figurere på Esbjerg Realskoles hjemmeside, Instagram, facebookside og i skolebladet, hvis der tages billeder i forbindelse med undervisningen eller andre arrangementer i skoleregi.
På Esbjerg Realskole forbeholder vi os ret til at indhente alle relevante oplysninger fra tidligere institutioner/skoler. Disse oplysninger vil indgå i behandlingen af en evt. optagelse. Barnet kan optages på skolen, når der har været afholdt en tilfredsstillende samtale med skolens leder. Det er en forudsætning for optagelse - og forbliven - på skolen, at både barn og forældre efterlever skolens værdier og retningslinjer. Ved optagelse i løbet af skoleforløbet er der 3 måneders prøvetid. Hvis vi ikke kan tilbyde en plads på nuværende tidspunkt, kan barnet optages på en venteliste.